Centrum preventivní medicíny (CPM) založil v roce 1993 MUDr. René Vlasák, spolu s kolegy z I.chirurgické kliniky VFN. Pracoviště orientovali na vybrané preventivně-léčebné oblasti – mammologii (zaměřenou na včasný záchyt a léčbu nádorů prsu), algeziologii (léčbu chronických bolestí), na obezitologii, regenerační péči a relaxaci. Důležitým posláním Centra bylo realizovat a šířit myšlenky prevence a zdravého životního stylu.

Od roku 1994 začali naši lékaři a terapeuti rozvíjet také oblast lymfologie. Ta souvisela s terapií žen po operaci prsu. V českém zdravotnictví se jednalo o zcela novou a téměř neznámou problematiku. Zájem pacientů byl obrovský. Lymfologie postupně převážila nad ostatními obory a CPM se stalo jedním z předních specializovaných pracovišť pro léčbu chronických lymfatických otoků.

V roce 2023 jsme přijali nový, výstižnější název - CPM Lymfocentrum.

V roce 1995 založil MUDr.René Vlasák společnost Prevence 2000 s.r.o., která s CPM Lymfocentrem spolupracuje v oblasti vzdělávání laické i odborné věřejnosti a v rozvoji preventivních programů zaměřených na tzv. primární prevenci a zdravý životní styl.

Po - Čt: 8:00 - 19:00
Pá: 8:00 - 16:00
CPM Lymfocentrum s.r.o.
Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
+420 221 620 214
+420 221 620 215
crossmenu