Lymfedém, neboli lymfatický otok, vzniká zhoršením odtoku lymfy z postižené oblasti.

Lymfa (míza)

Je většinou nažloutlá nebo bělavá tekutina, filtrovaná z prostředí mezi buňkami, z tzv. mezibuněčné tekutiny. Obsahuje látky, které je třeba odvézt z tkání - zplodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky, vodu a podobně. Nacházejí se v ní také důležité imunitní buňky, které reagují na přítomnost bakterií, virů či poškozených buněk.

Lymfu z tkání transportují lymfatické cévy, které ústí do krevního oběhu v blízkosti srdce. Tyto cévy procházejí uzlinami, v nichž se odehrávají důležité imunitní děje.

Dojde-li k blokádě toku lymfy, k jejímu městnání v cévách a následně k městnání mezibuněčné tekutiny ve tkáních, vzniká lymfatický otok.

Vrozený - primární lymfedém

Vzniká z důvodu nedostatečného vývoje lymfatických cév a uzlin. Projevit se může v dětství nebo kdykoliv v průběhu života.

Získaný – sekundární lymfedém

Se rozvíjí jako následek chirurgické léčby, onkologické léčby, úrazů a zánětů, které vedou k poškození a přerušení lymfatického řečiště.

Lymfedém se může vyskytovat kdekoliv na těle. Jde o onemocnění chronické, které přetrvává dlouhodobě, většinou celoživotně. K jeho léčbě využíváme nejmodernější metody tzv. Komplexní dekongestivní terapie.

Tvar naší postavy je ovlivněn lokalizací tukové tkáně (tzv. predilekčními místy ukládání tuku). Dědíme jej po předcích, obdobně jako například barvu vlasů nebo očí.

U mužů je tuk ukládán především do oblasti pasu a pokud množství tuku vzroste, ukládá se i rizikově do dutiny břišní. Hovoříme pak o mužské, androidní nadváze nebo obezitě.

U žen rozlišujeme tři základní typy postavy – tedy i nadváhy a obezity:
· Gynoidní typ (ženský, hruškovitý)
· Androidní typ (mužský, jablku podobný)
· Smíšený typ (kombinace obou předešlých)

Každý z uvedených typů obezity je zatížen specifickými zdravotními riziky a vyžaduje jiný, individuální léčebný přístup.
V našem Centru se věnujeme především terapii gynoidního a smíšeného typu, pro jejich souvislost s lymfatickým systémem.
Zjistěte Váš typ postavy, zdravotní rizika a doporučení k dalšímu postupu na on-line diagnostice.

Flebedém, žilní otok - patří k nejčastějším chronickým otokům dolních končetin.
Vzniká z důvodu nedostatečné funkce žil při tzv. chronické žilní insuficienci. Krev není správně odváděna k srdci, hromadí se v žilách, ve kterých dojde k přetlaku a následně i k městnání tekutiny v tkáních mimo cévy – tím dochází k rozvoji otoku. Pokud tento stav trvá déle, přetíží se i systém lymfatických cév a vzniká současně otok lymfatický. Tento stav označujeme jako flebo-lymfedém.

Chronická žilní insuficience – nedostatečnost žilního systému, která se většinou vyvíjí v důsledku vrozené dispozice. Vliv na její rozvoj má obezita, těhotenství, dlouhodobá námaha, chronická zácpa atd. Při onemocnění dochází ke vzniku chronického zánětu ve vnitřní výstelce cév a jeho následkem k poškození žilních chlopní a rozšíření cév. Projevuje se pocitem tíhy v nohách, křečemi, svěděním kůže, bolestmi, křečovými žilami (varixy), otoky, pigmentací kůže, ekzémy a u závažnější nedostatečnosti i vznikem zánětů žil a bércových vředů.

Křečové žíly (varixy) vznikají většinou jako následek dědičně podmíněné chronické žilní nedostatečnosti. Vedle genetických faktorů ovlivňuje jejich rozvoj především těhotenství, obezita, dlouhé stání či sezení, nízká pohybová aktivita, hormonální terapie atd.

Neléčené varixy představují nejen estetický problém, ale mohou vést také k rozvoji obtíží a zdravotních komplikací, především křečí, svědění kůže, otoků, bolestí, ekzémů, pigmentací, zánětu žil nebo ke vzniku bércového vředu.

Lipedém je chronické bolestivé onemocnění podkožní tukové tkáně. Jeho podstatou je městnání mezibuněčné tekutiny mezi zvětšenými (hypertrofickými) tukovými buňkami v podkoží.

Hypertrofie tukových buněk je vždy symetrická, lokalizovaná hlavně na hýždích a dolních končetinách, s typickým ostrým ukončením v oblasti kolen nebo kotníků.
V postiženém místě dochází ke zhoršení látkové výměny a k útlaku lymfatických a krevních cév, což vede ke vzniku otoků. Nahromaděná tekutina tlačí na nervová zakončení a způsobuje pocit napětí a bolestivosti.

V této situaci reagují tukové buňky dalším navýšením svého objemu, protože do sebe absorbují stagnující zplodiny metabolismu a nemohou se řádně zbavovat svých vlastních. Vzniká "začarovaný kruh" !!!
Ačkoliv je lipedém zdrojem řady obtíží, není oficiálně zařazen do seznamu nemocí dle WHO.

Lipedém se může vyskytovat kdekoliv na těle, většinou se však projevuje na hýždích a dolních končetinách. Postihuje především ženy, protože zbytnění tukových buněk souvisí s hladinou ženského hormonu estrogenu. Tento stav bývá podmíněn geneticky. Lipedém může být kombinován s jinými otoky. Pokud je prokázána porucha lymfatického cév nebo žil, hovoříme např.o lipo-lymfedému nebo flebo-lipo-lymfedému.

Po - Čt: 8:00 - 19:00
Pá: 8:00 - 16:00
CPM Lymfocentrum s.r.o.
Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
+420 221 620 214
+420 221 620 215
crossmenu