CPM Lymfocentrum

O nás

Od roku 1993 patříme mezi největší ambulantní lymfocentra v České republice.

  • Jsme držiteli Certifikátu kvality, který uděluje Česká lymfologická společnosti JEP.
  • K terapii lymfatických otoků využíváme komplexní, individuálně nastavenou péči s širokým spektrem léčebných metod.
  • Jsme první a největší specializované pracoviště pro léčbu gynoidní obezity.
  • Odborníci z našeho pracoviště iniciovali v roce 2022 vznik speciální sekce pro onemocnění lipedémem při České lymfologické společnosti JEP.
  • Podílíme se na rozvoji české lymfologie, která patří mezi světovou špičku.
  • Věnujeme se vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.

Baví nás naše práce, baví nás pomáhat.

Ve své činnosti vycházíme ze zásad Světové zdravotnické organizace, která zdraví chápe jako harmonii fyzické, psychické a sociální pohody.

Historie

Centrum preventivní medicíny (CPM) založil v roce 1993 MUDr. René Vlasák, spolu s kolegy z I.chirurgické kliniky VFN. Pracoviště orientovali na vybrané preventivně-léčebné oblasti – mammologii (zaměřenou na včasný záchyt a léčbu nádorů prsu), algeziologii (léčbu chronických bolestí), na obezitologii, regenerační péči a relaxaci. Důležitým posláním Centra bylo realizovat a šířit myšlenky prevence a zdravého životního stylu.

Od roku 1994 začali naši lékaři a terapeuti rozvíjet také oblast lymfologie. Ta souvisela s terapií žen po operaci prsu. V českém zdravotnictví se jednalo o zcela novou a téměř neznámou problematiku. Zájem pacientů byl obrovský. Lymfologie postupně převážila nad ostatními obory a CPM se stalo jedním z předních specializovaných pracovišť pro léčbu chronických lymfatických otoků.

V roce 2023 jsme přijali nový, výstižnější název - CPM Lymfocentrum.

V roce 1995 založil MUDr.René Vlasák společnost Prevence 2000 s.r.o., která s CPM Lymfocentrem spolupracuje v oblasti vzdělávání laické i odborné věřejnosti a v rozvoji preventivních programů zaměřených na tzv. primární prevenci a zdravý životní styl.

Pracoviště

Centrum preventivní medicíny sídlilo od roku 1993 v Italské ulici v Praze 2. Roku 2005 jsme se přestěhovali do větších prostor v Londýnské ulici, abychom mohli provoz více přizpůsobit péči o pacienty s chronickými otoky.

Tým

MUDr. René Vlasák

MUDr. René Vlasák

vedoucí lékař, chirurg, lymfolog, obezitolog, čestný člen Výboru České lymfologické společnosti, zakladatel CPM Lymfocentra a společnosti Prevence 2000 s.r.o.

MUDr. Katarína Třísková

MUDr. Katarína Třísková

lékařka lymfoložka, dermatoložka, korektivní dermatoložka

MUDr. Dana Maňasková

MUDr. Dana Maňasková

lékařka lymfoložka

MUDr. Jakub Vlasák

MUDr. Jakub Vlasák

chirurg, lymfolog, specialista na lymfo-chirurgii

MUDr., Mgr. Denisa Šimůnek Nechvílová

MUDr., Mgr. Denisa Šimůnek Nechvílová

lékařka, absolventka FTVS UK, specializuje se na terapii lipedému a gynoidní obezity

MUDr. Jiří Landa

MUDr. Jiří Landa

gynekolog s onkologickou praxí, specialista na adjuvantní fytoterapii

Mgr.Soňa Vlasáková Brskovská

Mgr.Soňa Vlasáková Brskovská

zdravotní sestra, lymfoterapeutka, lektorka, specializuje se na nutriční poradenství v lymfologii

Mgr. Hana Koubková

Mgr. Hana Koubková

vrchní sestra, lymfoterapeutka, lektorka kurzu Lymfo-tapingu a kompresivního bandážování

Bc. Františka Zadražilová, DiS.

Bc. Františka Zadražilová, DiS.

hlavní fyzioterapeutka, lymfoterapeutka, lektorka kurzů kinesiotapingu a léčby bolesti v lymfologii

Petra Hulíková

Petra Hulíková

zdravotní sestra, lymfoterapeutka, lektorka kurzů lymfo-tapingu, specialistka na kompresivní elastické pomůcky v lymfologii

Terapeutky

Terapeutky

Lenka Morávková, Bc.Romana Půčková, Jana Vašková, Vlastimila Popilková, Bc.Ludmila Hubičková

Recepční

Recepční

Renata Jalovcová, Jiřina Vozková

Odborní poradci

Prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.

Prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.

Poradce v oblasti fyziologie

Významný český fyziolog, specializuje se na neurofyziologii, chronickou bolest. Emeritní proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a bývalý přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie.

Dr. Franz-Josef Schingale

Dr. Franz-Josef Schingale

poradce v oblati lymfologie

Lékař, chirurg, jeden z předních světových lymfologů. Vedoucí lékař Lympho-opt-klinik v Hohenstadtu v Německu

Prim. MUDr. Václav Holeček

Prim. MUDr. Václav Holeček

Poradce v oblasti biochemie

Dlouholetý primář oddělení biochemie a hematologie Mulačovy nemocnice v Plzni.

Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

Poradce v oblasti biotechnologií a adjuvantní fytoterapie

Zakladatel společnosti EcoFuel Laboratories, zabývající se výzkumem a využítím přírodních bioaktivních látek a společnosti BIOCEN Laboratories. Držitel ceny Vizionář roku 2016. Přednáší obor Bioinženýrství na VŠCHT Praha.

Kariéra

Lymfoterapeut, se zaměřením na komplexní péči o nemocné s otoky

Požadujeme:

- zdravotní sestru nebo fyzioterapeuta, absolventa akreditovaného kurzu manuální lymfodrenáže, se zájmem o další vzdělávání

Nabízíme:

- know how jednoho z nějvětších lymfocenter
- možnost odborného růstu, práci v příjemném kolektivu

Lékař – lymfolog

Požadujeme:

- lékaře, absolventa akreditovaného kurzu Komplexní léčba lymfedému, včetně manuální mízní drenáže

Nabízíme:

- know how jednoho z nějvětších lymfocenter
- možnost odborného růstu, práci v příjemném kolektivu

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 221 620 214/215 nebo na emailu info@prevence2000.cz

Po - Čt: 8:00 - 19:00
Pá: 8:00 - 16:00
CPM Lymfocentrum s.r.o.
Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
+420 221 620 214
+420 221 620 215
crossmenu