Lymfo-akademie

Datum konání: 16. 04. 2024
Čas konání: 1 hodina

ROKYTOVO ODPOLEDNE - pro lékaře a lymfoterapeuty

Místo konání:

Lékařský dům, Kongresový sál ČLS JEP,
Sokolská 490/31, 12000 Praha 2

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi ctí, že vás mohu po roce opět pozvat na seminář s názvem „Rokytovo odpoledne“.
Letos volně navazujeme na loňské téma mikrocirkulace, kdy pozornost budeme věnovat vztahu homeostázy k interstitiu a zaměříme se na využití flavonoidů.
Zdraví a homeostáza jsou spojené nádoby. Jedná se o abstraktní pojmy, obdobně jako je svoboda, láska, štěstí nebo i demokracie, kde dobře chápeme obsah, ale hůře je exaktně definujeme. Přesto nebo právě proto nás to nezbavuje povinnosti tento obsah trvale hledat, kultivovat a ochraňovat.
Homeostázu můžeme označit za univerzální klíč ke zdraví a to jak z mikro, tak i z makro pohledu. Jsem přesvědčen, že interstitium má jednu z hlavních rolí při jejím udržování.
Flavonoidy pak mají potenciál významně stabilizovat či harmonizovat tento dynamický děj.

Milý přátelé, kamarádi, nepředpokládám, že náš seminář bude klíčovým mezníkem v bádání nad uvedenými tématy, ale bezesporu je příležitostí opět se setkat a v přátelské atmosféře si o nich popovídat. A na to se společně s prof. Rokytou moc těšíme.

MUDr. René Vlasák

Konference se koná v důstojném prostředí Lékařského domu ve spolupráci se společností SERVIER.

Po - Čt: 8:00 - 19:00
Pá: 8:00 - 16:00
CPM Lymfocentrum s.r.o.
Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2
+420 221 620 214
+420 221 620 215
crossmenu